Ultimativna Google Ads čeklista za proveru preuzetog naloga

Svaki profesionalac iz oblasti digitalnog marketinga je u svojoj karijeri imao priliku da nasledi nečiji nalog – nalog za oglašavanje, nalog za e-mail automaciju, nalog na društvenim mrežama ili neki drugi. Svakoj tranziciji ovog tipa treba pristupiti sa maksimalnom ozbiljnošću, jer ona predstavlja kritičan trenutak u novonastaloj saradnji.

U nastavku se nalazi Google Ads čeklista za preuzimanje naloga, koju naš tim redovno koristi prilikom preuzimanja postojećih Google Ads naloga. Stavke u ovoj listi su nastale iz realnih primera, poput rada na nalozima sa redirect linkovima koji imaju i auto-tagging uključen i UTM parametre na redirect linkovima ili nalozima sa modified broad negativnim rečima.

Veoma je bitno napomenuti da je Google Ads čeklista kreirana u formi upitnika i ne sadrži odgovore na postavljena pitanja. Razlog za to je činjenica da svaki proizvod/usluga, kao i veb-sajt koji ih predstavlja, nose sa sobom uvek određene prednosti i nedostatke, koje je potrebno uskladiti sa marketinškom strategijom. Kada se u tu formulu doda i industrija u kojoj se proizvod/usluga nalaze, lokacija koja se targetira, kao i konkurentnost drugih igrača na tržištu, postaje nemoguće dati odgovore na pitanja iz čekliste koji će biti podjednako tačni za svakoga ko je koristi. Iz tog razloga, savetujemo da ovu čeklistu koristite kao vodič za dublje analiziranje suštine naloga, njegovih postavki, kao i njihovih preispitivanja.  

Da li se Google Ads i Google Analytics remarketing kodovi nalaze na landing, tj. odredišnim stranicama?

Da li se Google Ads i Google Analytics remarketing kodovi nalaze na thank you iorder confirmation, tj. stranicama koje potvrđuju konverziju? 

Da li su Google Ads i Google Analytics nalozi povezani?

Da li se metrike sajta importuju u Google Ads (linked accounts, kolona views)?

Da li su u Google Analytics nalogu napravljene publike i da li je omogućeno praćenje demografskih podataka posetilaca?

Da li je u Google Ads nalogu uključen auto-tagging? Da li su final URL linkovi direct ili redirect linkovi? Da li final URL linkovi imaju dodate UTM parametre? 

Da li Google Ads ima pravo da sam edituje i kreira nove oglase?

a) Automatically apply ad suggestions opcija u Account settings odeljku:

b) Automated extensions u Ad Extensions odeljku:

Automated extensions - Google Ads čeklista

Da li su u okviru Google Ads platforme definisane konverzije?

Na koji period je podešen conversion window (30 dana, 60 dana, 90 dana)? 

Da li su u Google Analytics nalogu ekskludovani lažni referali? (admin sekcija, tracking info, referral exclusion list)

Da li su u Google Analytics nalogu postavljeni ciljevi (goals) za praćenje konverzija?

Ukoliko su ovi ciljevi importovani u Google Ads nalog, da li se konverzije dupliraju? 

Da li postoje duplikati ključnih reči (iste reči u drugoj grupi oglasa, koje, takođe, imaju isti match type)?

Da li su slične ključne reči logički grupisane?

Da li u nalogu ima full broad ključnih reči i da li postoji razlog za njihovo postojanje? 

Da li postoji jasna match type strategija u nalogu?

Da li je Quality Score veći od 6 na svim rečima koje se targetiraju?

Da li postoje linkovi direktno povezani na reči (pogotovo na one sa lošijim QSQuality Score)? 

Da li se redovno dodaju reči iz search terms izveštaja?

Da li se redovno ekskluduju reči iz search terms izveštaja?

Da li je tekst oglasa ispravan i jasan krajnjem korisniku?

Da li tekst oglasa sadrži ključne reči koje se targetiraju?

Da li path 1 i path 2 sadrže ključne reči?

Da li su max CPC bidovi veći od avg CPC?

Da li je namena i podela grupa oglasa jasna iz njihovog naziva?

Da li svaka grupa oglasa ima makar tri standardna oglasa i jedan responsive oglas? 

Da li svaka grupa oglasa ima manje od 25 ključnih reči?

Da li je potrebno uraditi istraživanje ključnih reči kako bi se bolje optimizovao nalog?

Da li su budžeti kampanja limitirani? 

Da li su jasno definisane lokacije (odeljak settings, tab locations)?

Da li postoji potreba za eksludovanjem lokacija (user location report)? 

Da li postoji statistika za performanse kampanje po danima (ad schedule)?

Da li su podešavani bidovi u skladu sa uređajima na kojim se prikazuje oglas (devices)? 

Da li su podešavani bidovi na publikama (audiences)? 

Da li postoje ekskludovane publike (audiences/exclusions)? 

Da li je adekvatno podešena (observation/targeting) strategija? 

Da li su podešavani bidovi u skladu sa polom ili godištem osobe kojoj se oglas prikazuje? 

Da li su podešene sitelink ekstenzije za oglase?

Da li su podešene location ekstenzije za oglase?

Da li su podešene call ekstenzije za oglase?

Da li su podešene callout ekstenzije za oglase?

Da li su podešene promotion, price i ostale ekstenzije za oglase prikladne za proizvod/uslugu koji se promovišu? 

Da li su u nalogu brisane reči, kampanje i/ili grupe oglasa? 

Da li je search impression share veći od 75%?

Da li postoji veliki broj nevažećih klikova na oglase (invalid interactions)?

Da li je nalogu potrebna click-fraud zaštita? 

Da li u nalogu postoje oglasi koji nisu odobreni? 

Da li u nalogu postoje liste negativnih reči? Da li u negativnim rečima postoje reči sa broad modified oznakama?

Da li se Display i video-oglasi prikazuju na prikladnim kanalima/sajtovima (placements/where ads showed)?

Da li postoje liste ekskludovanih placementa (placements/exclusions)? 

Da li u nalogu postoji sistem označavanja reči/oglasa itd. (labels)? 

Da li konkurencija biduje na brend reči klijenta (auction insights)?

Da li se za bid strategiju koristi manual CPC ili neki drugi vid koji je u skladu sa strategijom oglašavanja?

Da li su u prethodnih 7–10 dana pravljene bilo kakve izmene u nalogu?

Da li su pozicije oglasa za exact ključne reči u proseku veće od 1.5?

Da li je broj impresija konstantno srazmeran broju klikova?

Da li je CPC konstantno isti ili periodično oscilira?

U slučaju Universal app kampanja, kao i Smart kampanja, da li se oglasi više prikazuju na Search ili Display platformi (segment/network)? 

Da li Shopping kampanje imaju jasnu strategiju prioriteta kampanja/proizvoda (settings/campaign priority)?  Da li je Google Merchant Center adekvatno povezan i da li feed sadrži greške/proizvode koji nisu odobreni? 

Ova Google Ads čeklista se konstantno unapređuje i ažurira. Ukoliko mislite da će vam ovaj tekst ponovo zatrebati, savetujemo vas da bukmarkujete stranicu tako što ćete na tastaturi pritisnuti Crtl + D u isto vreme. 

 Google Ads čeklista

Tanasković Aleksandar