menadžer digitalnih projekata

Šta zapravo radi menadžer digitalnih projekata?

menadžer digitalnih projekata

Iako u Srbiji postoji sve veći broj zaposlenih u oblasti internet i digitalnog marketinga, mali je broj onih koji su upoznati sa obrazovanjem, dužnostima i odgovornostima koje pozicije u okviru digitalnog marketinga nose sa sobom. Nova oblast marketinga, koju su nove tehnologije omogućile, dovela je do toga da se npr. ne možete prijaviti na biro za nezaposlena lica kao menadžer digitalnog marketinga (digital marketing manager), menadžer digitalnih projekata (digital project manager), specijalista digitalnog marketinga (digital marketing specialist), itd.
U moru novih poslovnih pozicija koje je moderno doba donelo, jedna od najmanje shvaćenih je pozicija menadžera digitalnih projekata. Ova pozicija se često meša sa funkcijama projektnog menadžera, menadžera digitalnog marketinga ili čak (u drastičnim slučajevima) sa pozicijom asistenta generalnog direktora.

Menadžer digitalnih projekata (Digital project manager)

Menadžer digitalnih projekata je odgovoran da obezbedi glatko i jasno definisano obavljanje svakodnevnih aktivnosti koje jedan digitalni projekat podrazumeva. To suštinski znači da menadžer digitalnih projekata (srodno kao i projektni menadžer u oflajn projektima) mora da planira, upravlja i kontroliše svaki aspekt projekta i da pritom uklanja smetnje, nadomešćuje nedostatke i obezbeđuje adekvatnu kontrolu.

Podrazumeva se da je osoba na ovoj poziciji dovoljno tehnološki i procesno opismenjena da razume pojedinačne procese svih odeljenja počev od dizajnera, pa sve do programera ili developera. Neophodno je da osoba koja se nalazi na ovoj poziciji poseduje adekvatna znanja iz marketinga (i da poznaje trendove digitalnog marketinga), projektnog menadžmenta i osnova programiranja (makar osnovne koncepte i moderne trendove u radu timova programera). Takođe, neophodno je da je osoba školovana da radi u timovima, da upravlja pojedincima i timovima. Neophodno je da poseduje sposobnost postavljanja prioriteta, rada pod pritiskom, kao i delegiranja aktivnosti.

Od menadžera digitalnog marketinga se nikada neće očekivati da sedne i ispisuje redove koda ili da dizajnira baner, mada se ova situacija može desiti najboljima od njih, što je (posmatrajući sa pozicije funkcije) donekle pogrešno, jer se može upasti u zamku nedelegiranja aktivnosti. Sa druge strane, veoma je pohvalno ukoliko menadžer digitalnog projekta na sebe (privremeno) preuzme deo posla jednog od podređenih, jer se tako najbolje vide mogućnosti za poboljšanje procesa i unapređenje projektnog sistema.

Menadžer digitalnog projekta upravlja specijalcima ili timovima:
Menadžera digitalnog marketinga (Digital marketing managers)
Menadžera društvenih mreža (Community managers)
Email marketing menadžera (Email marketing managers)
Menadžera digitalnih kampanja (Campaign managers)
Dizajnera (Designers)
Pisaca autorskih tekstova (Copywriters)
Developera (Web Developers)
Programera (Web Programers)

Odgovornosti ove pozicije takođe podrazumevaju i procenu rizika celokupnog projekta, kao i pojedinačnih faza. Praćenje pravila metodologije projektnog menadžmenta koja se primenjuje (IMPA, PMI, Agile PM, Scrum, itd.), kao i obezbeđivanje adekvatne dokumentacije za svaku fazu, ključnu aktivnost i krajnje proizvode. Digitalni projekat mora biti predat u skladu sa zahtevanim kvalitetom, definisanim budžetom i u definisanom vremenskom roku.

Najčešći zahtevi, kada je u pitanju ova pozicija, podrazumevaju:

  • Prethodno iskustvo na jednoj od navedenih pozicija: menadžer digitalnog marketinga, projektni menadžer (sa iskustvom u digitalnim projektima), developer (sa iskustvom u vođenju projekata), menadžer digitalnih kampanja (sa iskustvom u vođenju timova), specijalista za internat marketing (sa višegodišnjim iskustvom), itd.
  • Iskustvo u radu sa softverima za projektni menadžment: MS Project, Primavera, Basecamp, Freedcamp, Trello, itd.
  • Poznavanje osnova HTML-a i CSS-a.
  • Poznavanje osnovnih pravila pisanja autorskih tekstova.
  • Poznavanje osnovnih marketinških principa, kao i praćenje trendova koji važe u oblasti održavanja društvenih mreža.
  • Razumevanje SEO postavki i metrika Guglove analitike (Google Analytics).
  • Razumevanje koncepta i pravila vezanih za korisničko iskustvo u digitalnom svetu.
  • Komunikativnost, sposobnost upravljanja timovima i sposobnost prilagođavanja situaciji.
  • Fakultetska diploma osnovnih studija iz oblasti marketinga, digitalnog marketinga, internet tehnologija, menadžmetna ili organizacionih nauka.

Tanasković Aleksandar