Dylan Hey

Šta povezuje LinkedIn, algoritme i efikasno obavljanje zadataka?

Ono što ih povezuje su kvalitetni predavači čije smo primenjive savete mogli čuti na INAT samitu, koji se održao pre nekoliko dana.

Evo šta smo izdvojili za vas, a što možete iskoristiti već sutra tokom kreiranja strategije za digitalne nastupe.

LinkedIn nije samo onlajn CV

O upotrebi LinkedIn-a u poslovne svrhe, kao i o pozicioniranju na ovoj društvenoj mreži, govorio je Dilan Hej, jedan od top 50 SaaS Sales lidera u Velikoj Britaniji. Naznačio je da LinkedIn nije samo vaš onlajn CV, već i društvena mreža gde je veoma važna vrednost koju pružate kroz sadržaj koji delite, takođe, mesto je gde možete mnogo naučiti o poslovanju prateći sadržaj koji postavljaju ljudi koje pratite. LinkedIn vam može služiti i kao jedan od kanala na kome možete prikupljati kvalitetne lidove za svoj biznis. Kao i ostale društvene mreže, i ovo je, pre svega „people to people“ platforma – iskoristite to!

Tokom pravljenja izmena na svom profilu na ovoj društvenoj mreži ili kreiranja sadržaja za nju, uvek treba imati u vidu sledeće:

  • šta je vaš cilj – da li je to prikupljanje lidova, stvaranje prilika za poslovne sastanke, povezivanje sa osnivačima nekih preduzeća;
  • koje probleme rešavate svojom uslugom ili proizvodom;
  • šta je vaše rešenje – određeni proizvod, usluga itd.
  • kome rešavate problem – detaljno definisanje ciljne grupe;
  • ko ste vi – lični brending.

Kada je u pitanju unapređenje profila, Dilan je dao nekoliko saveta.

Cover photo – nikada ne ostavljajte fotografiju koju je LinkedIn ponudio kao naslovnu, već izaberite nešto što će nagovestiti čime se bavite, Dilan voli da tu postavi fotografiju sa konferencija na kojima je bio govornik npr. Jasno je i da vaša profilna fotografija mora biti profesionalna.

Opišite šta ste radili na poslovima kroz prizmu vrednosti koje ste pružali. Pored opisa posla, uvek iskoristite opciju da stavite logo firme za koju ste radili.

U odeljku na profilu kojim predstavljate sebe (snippet) koristite ključne reči za koje želite da se prikazujete u pretragama na ovoj mreži. Možete koristiti i pozive na akciju u zaglavlju profila (header).

Bonus savet: uvek personalizujte zahtev za konekciju na ovoj mreži. Zagolicajte ego osobe kojoj šaljete zahtev navodeći joj razloge zašto joj ga šaljete ili postavite pitanje u zahtevu i tako inicirajte konverzaciju.

Dylan Hey

Izvor

Podaci i algoritmi u modernom marketingu

Ovo je bila okosnica predavanja koje su udruženo održali Lazar Džamić i Martina Anđelković (Snajka de Madre).

Ljudi svesno ili nesvesno hrane svojim podacima društvene mreže, a marketar to treba iskoristiti. Sve polazi od dobrog poznavanja ciljne grupe, u tom slučaju se i algoritmi mogu upotrebiti u marketinške svrhe. Kroz Messenger delimo svoje misli i emocije i treba biti svestan da sve to može biti iskorišćeno.

Tehnologija je neutralna, ali je bitno kako je mi koristimo i da li je zloupotrebljavamo – tu se otvara pitanje etike u vezi sa tehnologijom i algoritmima. Džamić je slikovito opisao da, u zavisnosti od toga kako se koristi, tehnologija može biti:

  • big brother – nadgleda sve;
  • big mother – brine o vama i čini život kvalitetnijim;
  • big butler – olakšava život.

Na predavanju je dodirnuta i tema nove regulative o zaštiti podataka. Martina je zaključila da će to neminovno uticati i na digitalni marketing. Oglašivači će biti obazriviji kako uzimaju podatke i pametnije će ih koristiti.

Lazar Džamić i Snajka de Madre
Izvor

Uspostavljanje prioriteta ili multitasking?

O efikasnim obavljanju zadataka govorio je Deni Krid. Verovatno se na poslu susrećete sa mnoštvom obaveza i zadataka, pa vam Denijeve taktike mogu pomoći da se sa tim izborite.

Deni smatra da multitasking nije dobar i da ne funkcioniše, tako nećete obaviti svoje zadatke kvalitetno, umesto toga, treba da organizujete svoje vreme određujući prioritete među zadacima i obavezama. Zapitajte ste – šta biste uradili ako vam je dozvoljeno da završite samo jednu obavezu, šta bi bilo najvažnije na spisku? To je sigurno prioritet dana. Uvek prvo završite najbitniji zadatak na poslu – onaj koji bi imao i najveće posledice ako se ne obavi.

Pre nego što prione na zadatke, Deni ih prvo razvrsta koristeći ABCDE metodu. Evo šta pod njom podrazumeva:

A – zadaci koji će imati najveće posledice ukoliko se ne obave.

B – zadaci koji će imati male posledice ako se ne obave.

C – zadaci koji ne ostavljaju nikakvih posledica ukoliko se ne obave.

D – zadaci koje možete delegirati nekome.

E – zadaci koje možete eliminisati jer nisu važni.

Kada razvrstate zadatke ovako, odredite koji je najvažniji od zadataka koji su se našli na listi A – to će biti vaš top prioritet na spisku dnevnih poslovnih obaveza. Progutajte žabu, odnosno obavite ovaj zadatak prvo i ostatak poslovnih obaveza ćete lakše završavati! Imajte u vidu da nikada ne treba raditi zadatke sa B liste i potonje liste ukoliko niste uradili sve što je na listi A.

Verujemo da će vam ova metoda povećati produktivnost i u obavljanju zadataka koje se odnose na digital.

Dany Creed
 Izvor

Ove godine smo imali priliku da slušamo izuzetne stručnjake sa polja novih tehnologija i digitalizacije. Šta će biti fokus sledeće konferencije ostaje da saznamo.

Milica Radančić