Maslovljeva hijerarhija potreba i društvene mreže koje ih ispunjavaju

Američki psiholog Abraham Maslov tvorac je čuvene Maslovljeve hijerarhije potreba. U pitanju je teorija iz psihologije koja definiše 5 suštinskih grupa potreba u razvoju svake osobe.

U osnovi se nalaze fiziološke potrebe, nakon njih sledi potreba za sigurnošću, potreba za pripadnošću, potreba za uvažavanjem i potreba za samoaktualizacijom.

Zadovoljenjem potrebe značaj njene motivacione uloge postaje manji, ali kada se zadovolji jedna potreba, druga vrlo brzo zauzima njeno mest, pa ljudi konstantno teže da zadovolje neku potrebu. Ukoliko potrebe nisu adekvatno zadovoljene, osoba će postati psihički ili fizički nezdrava osoba.

Ako uzmemo u obzir da su društvene mreže postale nezaobilazan faktor naših života, zanimljiv grafički prikaz koji možete videti u nastavku dopunjuje Maslovljevu teoriju dodajući faktor društvenih mreža i pokazuje nam koja društvena mreža najviše utiče na određenu grupu potreba definisanu Maslovljevom teorijom.

Maslovljeva teorija i drustvene mreze

(Slika u punoj veličini)

U skladu sa ovim prikazom, potrebu za sigurnošću možete postići uz pomoć društvene mreže LinkedIn (odnoseći se najviše na potrebu – stalan posao). Potrebu za pripadnošću zadovoljavaju društvene mreže Google+ i Facebook, grupišući vaše prijatelje i pružajući vam osećaj pripadnosti većem broju grupa, tj. krugova poznanika ili istomišljenika.

U potrazi za uvažavanjem vam najviše može pomoći društvena mreža Twitter. Ova pretpostavka dovodi do zanimljivog pitanja. Da li osobe koje se predstavljaju kao Tviteraši traže uvažavanje ili ga već imaju?

Za samoaktualizaciju vam je definitivno potreban blog. Mesto gde ćete iskazati svoje mišljenje, tj. sa ostatkom sveta podeliti svoje znanje ili neko novo (kreativno) rešenje. Ukoliko imate 14 godina, predlažemo vam Tumblr, u suprotnom, bez obzira da li se odlučite za Blogger ili WordPress ‒ nećete pogrešiti.

Ukoliko mislite da će vam ovaj tekst ponovo zatrebati, savetujemo vas da bukmarkujete stranicu:

Na vašoj tastaturi pritisnite:

Bukmark

Tanasković Aleksandar