SEO internet optimizacija

Kratka istorija internet optimizacije

Kako je nastala internet optimizacija?

Tim Berners-Li je 6. avgusta 1991. godine u istraživačkom centru CERN postavio temelje za razvoj interneta koji mi danas poznajemo. Zauvek je promenio svet pokrenuvši prvi veb-sajt koji je i danas dostupan na internetu.

U narednim godinama broj internet prezentacija je rastao, ali se njihova suština bazirala na informacijama, a ne na korisničkom iskustvu ili optimizaciji.

Vremenom je internet postao prenatrpan veb-sajtovima i stvorila se potreba za adekvatno sortiranje sadržaja na internetu i njegovo svojevrsno grupisanje. Došlo je do pojave prvih pretraživača interneta među kojima je Excite ostvario najveći uticaj. Ova platforma je uvela revoluciju u način na koji se vršila internet pretraga 1993. godine.  Prvi put su se veb-sajtovi sortirali na osnovu ključnih reči i podešavanja prilikom kreacije sajta.

Konkurencija  u vidu sajtova Yahoo (1994) i Google (1997) je uspela da osvoji tržište pojednostavljivanjem načina na koji se podaci indeksiraju i dostavljaju kao rezultat pretrage.

Prilikom razvoja interneta, internet prezentacija, pa i razvoja samih platformi za internet pretragu dolazilo je do mnogo uspona i padova.

U samim počecima internet optimizacije, programeri koji su radili optimizaciju koristili su trikove koji su danas strogo zabranjeni od strane platformi za internet pretragu. Gomilanje ključnih reči, preterano tagovanje i beklinkovi koji su bili na granici spama. Ukoliko danas želite da optimizujete sajt u skladu sa Google, Yahoo i Bing pravilima – izbegavajte pomenute trikove, pretraživači će vas kazniti.

Izmene u algoritmima su trajale po 2-3 meseca, a to je omogućavalo onima koji vrše optimizaciju da koriste rupe u sistemima i formulama koje se koriste prilikom pretrage.

Kompanije koje su se kasnije izdvojile kao giganti u sferi internet pretrage (recimo Google), prepoznale su potrebu korisnika da što brže pristupe kvalitetnijem sadržaju i otpočele su proces kontinuiranog razvoja u tom smeru.

Razvoj (2003‒2005)

U trenutku kada je gomilanje ključnih reči, tagova i spam beklinkova bilo opšte prihvaćena praksa, kompanija Google je uvela sistem kažnjavanja i sajtove koji primenjuju pomenute trikove prikazivao ispod sajtova koji su optimizovani u skladu sa njegovim ažuriranim algoritmom, koji se fokusirao na tačnost i relevantnost informacije.

Sledeći logičan korak bilo je kreiranje rezultata pretrage koji će biti personalizovani na osnovu dosadašnjih pretraga korisnika. Internet marketing se u ovom periodu evolucije fokusirao na što veći broj dolaznih linkova, kako bi sajt bio među prvima u pretrazi.

Rast (2006‒2009)

Period između 2006. i 2009. godine je doprineo bržem indeksiranju, grupisanju sadržaja u tematske odeljke (slike, video, vesti, itd.). Internet optimizacija je postala vidljiva u realnom vremenu.

Najnovije vesti (Google News), Tvitovi  (Twitter feed) i sveže indeksiran sadržaj postali su gotovo instant dostupni prilikom pretrage. Predlozi prilikom pretrage (Google Suggest) pokrenuti su 2008. godine sa željom da korisnicima olakšaju pretragu na osnovu istorije upita. Pomenute izmene, sparene sa platformama  Google Trends i Google Analytics, doveli su do relevantnijih rezultata pretrage, kao i same optimizacije. Internet je postajao sve više i više personalizovan. Aktivnosti marketinga na internetu postale su više fokusirane na internet pretragu i reklame u okviru nje.

Zrelost (2010‒2012)

Novo ažuriranje algoritma od strane kompanije Google dovelo je do strožih kriterijuma za evaluaciju ključnih reči i njihove gustine. Takođe, fokus je stavljen i na kvalitet sadržaja i njegovu usmerenost na pružanje kvalitetnih informacija, a ne na zadovoljenja postavki Google algoritma. Kompanije koje nisu poštovale ove postavke bivale su kažnjene lošijim rezultatima u pretrazi (primer: JCPenney).

Sledeći veliki napredak u razvoju internet pretrage i optimizacije za pretraživače se dogodio kada je Google uveo opciju Google Instant pomoću koje je moguć prikaz rezultata pretrage tokom unosa upita.

Društvene mreže i internet optimizacija

Razvoj društvenih mreža je uticao i na ovaj aspekt razvoja interneta. Pojavom društvene mreže Google+ optimizacija za društvene mreže je dobila novu dimenziju. Google+, kao i samo +1 dugme, uticali su značajno na rezultate pretrage, tj. na vidljivost sadržaja na internetu.

Prilikom kreiranja sadržaja, zaposleni u marketing i digital marketing sektorima su se maksimalno fokusirali na krajnjeg korisnika.

Usledio je period nastanka informacionog doba, vremena kada je relevantna informacija ključ svega i kada se ona ceni više od ključnih reči, tagova, titlova i beklinkova.

Višegodišnji razvoj optimizacije za internet pretraživače doveo nas je do trenutka u kom se nalazimo na tankoj liniji između privatnosti korisnika i personalizovanih rezultata pretrage. Kompanije koje opstaju u ovom poslu se trude da ne ugrožavaju privatnost korisnika, pružajući im personalizovane mogućnosti prilikom pretrage interneta.

Internet optimizacija danas

Danas se kao glavne stavke ističu lokalizovana i optimizacija za mobilne uređaje. Sadržaj (kvalitetan sadržaj) ima primat ispred ostalih faktora, a najviše uspeha za dobre rezultate pretrage ćete imati ukoliko je zadržavanje na vašem sajtu zadovoljavajuće, imate nizak „bounce rate”, fokusirate se na „long tail” ključne reči i gradite odnos sa svojom publikom. Pretraživači će vas nagraditi ukoliko svetu i internetu pružate nešto što do sada nije video i nešto što interesuje krajnjeg korisnika i koristi mu.

Šta nam budućnost u razvoju pretraživača donosi i kako će izgledati internet optimizacija za 5 ili 10 godina, možemo uglavnom da nagađamo. Međutim, postoje indikacije o tome koji će faktori dominirati u sledećem periodu ‒ maksimalan kvalitet unikatnog sadržaja, koji će biti u stanju da krajnjem korisniku u najkraćem roku pruži relevantnu informaciju.

Ukoliko vršite optimizaciju za internet pretraživače, nemojte koristiti prečice i trikove za veći broj pregleda stranica ili duže zadržavanje korisnika. Budite velikodušni sa sadržajem koji pružate krajnjem korisniku, isplatiće vam se.

Ukoliko mislite da će vam ovaj tekst ponovo zatrebati, savetujemo vas da bukmarkujete stranicu:

Na vašoj tastaturi pritisnite:

Bukmark

Tanasković Aleksandar