kopirajter internet marketing

Kad porastem biću kopirajter!

Verovatno ste se oduvek pitali ko stoji iza svih tih reklama, bilborda, tekstova za radio i sl. Svaka kompanija ima potrebu da svoj proizvod/uslugu prikaže na najbolji mogući način, da u svojim klijentima probudi osećaj privrženosti i postane upečatljivija u odnosu na ostale. Da bi to postigla, ona koristi usluge kopirajtinga kao sastavnog dela poslovanja i marketinških aktivnosti.

Kopirajting (copywriting) predstavlja kreativno pisanje u odnosu na posmatrano tržište sa ciljem promovisanja kompanije, ličnosti itd.

Svrha autorskog, tj. promotivnog teksta je da ciljnu grupu podstakne na akciju i ubedi je da reaguje ili kupi određeni proizvod ili uslugu.

Kopirajter je kreativna i komunikativna osoba koja ima izrazitu maštu i originalnost, uz talenat za pisanje.

Kopirajteri rade uporedo sa direktorom (art director) u okviru kreativnog odeljenja marketinške agencije ili medijske kuće. Kopirajteri takođe rade sa medija planerima (media planner), klijentima i proizvodnim odeljenjem za kvalitetniji razvoj reklamne kampanje.

Koprajteri predstavljaju prodavce „iz senke”, koji svojom reklamnom kampanjom ili projektom privlače veliki broj mušterija. Neophodna je fleksibilnost, što podrazumeva i rad u večernjim časovima, kao i prekovremeni rad, ukoliko je potrebno.

Neke od tipičnih aktivnosti kopirajtera

 • Povezivanje sa klijentima i predstavljanje njihovih zahteva;
 • Razvoj kreativnih ideja i koncepata, često zajedno sa direktorom kreativnog tima;
 • Prezentovanje ideja kolegama i klijentima;
 • Upoznavanje sa klijentima, proizvodima i uslugama, ciljnom grupom i aktivnostima svojih konkurenata;
 • Pisanje jasnog, ubedljivog i originalnog teksta;
 • Ažuriranje digitalnih medija;
 • Lektura i korektura teksta;
 • Menjanje, ispravka ili obnavljanje reklamne kampanje kao odgovor na povratne informacije od strane kreativnog direktora ili klijenata;
 • Nadgledanje kampanje kroz proizvodne faze;
 • Rad na nekoliko kampanja istovremeno, često sa kratkim rokovima;
 • Praćenje trendova;
 • Posmatranje efektivnosti marketinških kampanja.

Veštine koje je potrebno da poseduje kopirajter

 • Sposobnost da se napiše kvalitetan i jasan tekst u stilu prilagođenom određenoj ciljnoj grupi;
 • Komunikativnost, timska orijentisanost i interpersonalne veštine;
 • Kreativnost;
 • Maštovitost;
 • Sposobnost rada pod pritiskom;
 • Organizacione sposobnosti;
 • Motivisanost, fleksibilnost, upornost;
 • Orijentisanost na detalje i preciznost;
 • Istraživačke veštine;
 • Spremnost na prihvatanje kritike;
 • Interesovanje za popularnu kulturu, trendove i stilove;
 • Administrativne, IT i lektorske veštine.

Karijera i lestvica napredovanja

Što se tiče kvalifikacija, posao kopirajtera mogu obavljati ljudi različitog stepena obrazovanja. Visina plate takođe varira, u zavisnosti od iskustva zaposlenog, veličine kompanije i geografske lokacije.

Karijera kopirajtera

 • Junior kopirajter (do 3 godine radnog iskustva)
 • Kopirajter srednje kategorije (od 3-10 godina radnog iskustva)
 • Senior kopirajter (10-15 godina radnog iskustva)
 • Kreativni direktor (preko 15 godina radnog iskustva)

Takođe, postoji mogućnost internacionalnog rada putem interneta, posebno za kopirajtere koji su obučeni za pisanje u specifičnim sektorima industrije i pričaju više jezika.

Ukoliko se odlučite za posao kopirajtera treba da znate da će razvoj vaše karijere zavisiti od uspeha kampanja na kojima radite. Uspešna kampanja će povećati vaš kredibilitet i doneti priznanje industrije, čime će se povećati potražnja za vašim uslugama.

Ukoliko mislite da će vam ovaj tekst ponovo zatrebati, savetujemo vas da bukmarkujete stranicu. Na vašoj tastaturi pritisnite:

Bukmark


Udemy: Professional Copywriting Training 


Marija Petrović