copywriting

Kako pronaći i zadržati klijenta uz adekvatan content marketing

Za razliku od tradicionalnog pristupa, koji je orijentisan direktno na prodaju, kao daleko efikasniji pokazao se koncept content marketinga, gde se kroz poverenje i lojalnost ostvaruje dugoročna saradnja sa korisnicima.

Pod pojmom content marketing podrazumevamo strategijski pristup koji se fokusira na kreiranje, objavljivanje i distribuciju sadržaja za određenu ciljnu grupu, što za krajnji cilj ima prodaju određenog prizvoda ili usluge.

Content marketing

Content — sadržaj je sve ono što objavljujemo na digitalnim medijima, a zahteva od nas pisanje.

Sadržaj može biti namenjen da proda — tada govorimo o copywriting-u, takozvanom pisanju za prodaju, ili može biti edukativnog i zabavnog karaktera koji služi za jačanje brenda — content marketing.

U copywriting spadaju landing stranice, scenario za prodajni video, email itd. i za to angažujemo pisca koji zna da napiše tekst koji se koristi u marketinške svrhe. Kao rezultat toga nastaje copy — tekst za reklamu, sajt i dr.

Copywriting

Content marketing može predstavljati blog sa edukativnim tekstovima, how to tekstove i video i slično.

Da bi sadržaj bio dobar, potrebno je da se ispoštuju 4 stvari: pisanje, dizajn, fotografija i video.

Kod pisanja sadržaja fokus treba da nam bude na ljude, a ne na proizvod ili uslugu, te je potrebno, pre svega, da definišemo ciljnu grupu kojoj se obraćamo, kao i da se potrudimo da bolje razumemo svoje potencijalne korisnike. Za to nam, osim direktne i indirektne komunikacije sa njima, mogu pomoći i kompjuterski podaci, gde preko Google planera možemo bolje proučiti koja su njihova interesovanja, aktivnosti i dr.

Kada jasno definišemo ciljnu grupu, mnogo nam je lakše da odaberemo kojim stilom da pišemo, na koji način da im se obraćamo, koji dizajn da koristimo itd.
Pravi copywriting zahteva mnogo razmišljanja, što znači da je fokus na potrebama klijenta, a ne osobinama proizvoda, te je  naš cilj da te osobine pretvorimo u benefite za krajnjeg korisnika.

Danas je sve popularnije pisanje sadržaja preko proxy landing stranica.
Proxy landing stranica je novinarski tekst ili reportaža o nekom proizvodu ili usluzi na sajtu koji načešće nije naš. Ovi postovi nam služe da zainteresujemo potencijalne klijente putem adekvatnog storytelling-a, i time ih, preko landing stranice, navedemo da posete naš sajt. To su uglavnom plaćeni tekstovi, ali mogu biti i tekstovi koje smo mi objavili na nekom našem sajtu.

Stprytelling

Tekst može biti pronađen i putem organske pretrage, bez ikakog plaćanja, a za bolju optimizaciju sadržaja svakako nam mogu pomoći CEO (Search Engine Optimization), odnosno optimizaija sadržaja, i CMS (Content Management System), sistem za upravljanje sadržajem na sajtu.

Content marketing kao deo marketinga predstavlja osnovu za svaku vrstu komunikacije i dublje povezivanje sa klijentima, kroz definisanje njihovih skrivenih želja i potreba, a zatim i putem adekvatnog storytelling-a.
Takođe, kao rezultat adekvatnog content marketinga, dobijamo bolju optimizaciju na sajtu od strane pretraživača.
Content marketing se pokazao kao jako efikasan prilikom pronalaženja i sticanja novih klijenata, kao i kod ostvarenja lojalnosti i poverenja postojećih, te takav igra značajnu ulogu u prepoznavanju i jačanju brenda i celokupnom nastupu na tržištu.

Story

Marija Petrović