video-reklame

Kako kreirati video-reklame u Adwords-u

video-reklame

Video-reklame mogu odlično podići svest o brendu ili novom proizvodu u vašoj ponudi ako one budu kreativne i primamljive i ako ih plasirate na pravi način i odgovarajućoj ciljnoj grupi. Tako sigurno neće biti preskakane na Youtube-u i publika će uživati u njima. Evo kako kreirati te video-reklame u nekoliko koraka u AdWords platformi.

Podešavanja na nivou kampanje u AdWords platformi

Da biste kreirali video-kampanju u ovoj platformi, neophodno je da kao tip kampanje izaberete video. Vaša video-reklama će se onda prikazivati na YouTube-u, kao i na odgovarajućim sajtovima.

Nakon toga, pokazaće vam se opcije koje je neophodno podesiti na nivou kampanje. Evo šta tu treba podesiti:

Naziv kampanje – treba imenovati kampanju kako biste je razlikovali od drugih.

Tip kampanje – već je podešeno da to bude video, a vi treba da odaberete standardni tip, druga opcija je šoping, ali ona nije dostupna za naše tržište. Opcijom standard se vaše reklame plasiraju na određenim sajtovima i na odgovarajućim YouTube snimcima i kanalima sa ciljem da se svest o vašem brendu podigne ili da se inicira kupovina.

Formati video-reklama – AdWords vam ovde dopušta da birate između dve opcije koje odgovaraju vašoj strategiji:

 • In-stream ili video discovery ads – ovo su reklame koje se pojavljuju na početku ili za vreme nekog snimka na YouTube-u i gledaoci mogu preskočiti reklamu nakon odgledanih pet sekundi.
 • Bumper ads: 6-second video ads – i ove reklame se pojavljuju na početku ili za vreme snimka. Video-reklama mora trajati 6 sekundi ili kraće, a gledaoci nemaju mogućnost da ovaj tip reklame preskoče.

Biding  – u ovom tipu kampanje jedina moguća opcija je CPV (cost per view, odnosno plaćanje po pregledu reklame).

Budžet – podešavanje budžeta je neophodno. To možete uraditi na dva načina – podešavanjem dnevnog budžeta ili campaign total budžeta (ovu opciju možete koristiti jedino ako imate podešen raspored trajanja kampanje).

video-reklama

Raspored trajanja kampanje – ovo nije neophodno podešavati, ali je korisno ako imate npr. marketinšku kampanju koja traje određeni period (a ne želite da kampanju gasite ručno), pa trajanje prikazivanja reklamnih snimaka možete uskladiti sa tim. Neophodno je onda podesiti početak i kraj trajanja kampanje. Takođe, na ovom nivou postoji i naprednije podešavanje u okviru koga ćete moći da podesite kada će se u toku dana prikazivati vaša reklama.

Networks – ovo podešavanje vam omogućava da izaberete gde će se plasirati vaše reklame, nude se sledeće opcije:

 • YouTube Search – prikaz reklama u pretrazi na YouTube-u,
 • YouTube Videos – prikaz reklama u okviru snimaka,
 • Video partners on the Display Network – prikaz reklama na Google partnerskim sajtovima.

Vi treba da čekirate one mreže koje odgovaraju ili uklonite one koje ne odgovaraju vašim strategijama reklamiranja.

Lokacije  – ovde treba dodati teritoriju na kojoj se vaša publika nalazi. Takođe, postoji opcija da se izuzme određena teritorija od targetiranja.

Uređaji – Adwords platforma nudi više opcija za biranje uređaja, te tako možete birati da li se vaše reklame prikazuju na telefonu, računaru ili tabletu. Takođe, možete odabrati na kojim modelima uređaja želite da se vaše reklame prikazuju ili da isključite neke od njih. Možete još podesiti operativne sisteme uređaja na kojima će se plasirati vaše reklame.

Jezik – odnosi se na jezik na kome je podešen pretraživač korisnika. Ukoliko poslujete na našem tržištu, podesite jezike u skladu sa tim, a savetujemo vam da ostavite engleski jezik, pošto je veliki broj onih koji žive u Srbiji, ali im je jezik pretraživača engleski. U tom slučaju, u lokacijama isključite Veliku Britaniju, da se vaše reklame ne bi prikazivale na tom području.

Učestalost prikazivanja reklama (Ad delivery → Frequency capping) – ovo je izuzetno korisna opcija jer tu možete korisniku limitirati broj impresija ili pregleda po danu, nedelji ili mesecu, a može se limitirati na nivou reklame, grupe oglasa ili kampanje. Ovo podešavanje treba iskoristiti u svakoj kampanji jer tako vaše reklame neće „juriti“ gledaoca kad god uključi neki snimak na Youtube-u.

Content exclusions (Ad delivery → Content exclusions) – iako ova opcija deluje pomalo skriveno, morate je iskoristiti. Ona služi da isključite snimke sa određenim sadržajem kao mesta na kojima će se prikazivati vaše reklame (npr. možete isključiti društveno osetljivi sadržaj ili šokirajući, ili npr. kanale koji su namenjeni tinejdžerima ako oni nisu vaša ciljna grupa).

Ovim ste završili podešavanje na nivou kampanje.

Evo šta je neophodno podesiti na nivou grupe oglasa (Adgroups)

Naziv grupe oglasa – imenujte je tako da je možete razlikovati od drugih grupa oglasa.

Video-reklama –  u ovom delu morate staviti link svoje reklame. Možete ga kopirati ili naći u pretrazi. Neophodno je da snimak reklame već bude objavljen na YouTube-u, a to ćete najlakše uraditi tako što ćete napraviti poseban kanal na YouTube-u ili koristiti kanal svog brenda da prethodno objavite snimak reklame. Kada postavite link, otvoriće vam se nove opcije za dalje podešavanje reklame u zavisnosti  od toga kakav tip reklama ste izabrali na nivou kampanje. Te opcije se tiču izgleda vaše reklame i jednostavno je podesiti ih.

podešavanje video-reklame na nivou gruope oglasa

Biding — ovde treba odrediti koliko želite da najviše platite po pregledu reklame. Takođe, možete podesiti da se poveća bid procentualno ukoliko se reklama prikazuje u okviru popularnih snimaka na YouTube-u.

Targetiranje  — ovaj deo je jedan od najvažnijih, što se podešavanja tiče. Ukoliko ne podesite dobro kome će se prikazivati reklame, one će se prikazivati apsolutno svima, što predstavlja nepotrebni trošak jer verovatno vaša ciljna grupa nisu svi korisnici interneta. Zato treba iskoristiti mogućnost detaljnog targetiranja, koju ova platforma nudi, jer ćete tako kontrolisati kome prikazujete svoje reklame. Ovo su kriterijumi za targetiranje, a AdWords vam dozvoljava da ih i kombinujete:

 • Demografija – odaberite pol, starosnu dob i roditeljski status publike koju želite da targetirate.
 • Interesovanja — odaberite interesovanja koja bi vaša publika mogla imati, a koja su u vezi sa vašim proizvodom ili uslugama. Npr. ako prodajete sportsku opremu, možete targetirati publiku koja se interesuje za sportsku opremu, odnosno pretražuje takvu vrstu sadržaja na internetu.

Adwords nudi i mogućnost užeg targetiranja, što treba iskoristiti.  U uže targetiranje spada sledeće:

 • Ključne reči — ovde treba uneti ključne reči, a Google će onda prikazivati vaše reklame na sajtovima ili kanalima na YouTube-u čiji je sadržaj povezan sa vašim ključnim rečima.
 • Placements — ovde treba uneti sajtove i/ili YouTube kanale i/ili YouTube snimke na kojima želite da plasirate svoje reklame.
 • Remarketing — možete targetirati ljude koji su već posetili vaš sajt.
 • Topics — ovde možete birati određenu tematiku sajtova na kojima želite da se pojavi vaša video-reklama.

Mi vam preporučujemo da koristite opciju užeg targetiranja jer će tako vaša publika biti bolje definisana i nećete rasipati impresije na korisnike interneta koji nisu vaši potencijalni kupci.

Ispratite ove korake i  vaša prva video-reklama će biti kreirana.

 

 

 

 

 

Milica Radančić