Google Analytics

Guglova analitika – lažni referali, lažne posete i netačna statistika

Ukoliko ste do sada imali iskustva sa Guglovom analitikom, onda ste sigurno imali priliku da (svesno ili nesvesno) vidite lažne referale ili lažan saobraćaj.

Lažni referali u Guglovoj analitici predstavljaju lažne „posete” ili „događaje”. Iako najčešće nastaju od strane botova i raznih skripata koje napadaju vaš sajt, Guglova analitika ove događaje tretira na isti način kao da ih je napravila osoba koja posećuje vaš sajt.

Ukoliko se pitate zbog čega se pojavljuje ovaj problem kada je u pitanju Guglova platforma, čija svrha jeste da vam pomogne u optimizaciji vašeg sajta, u najvećem broju slučajeva odgovor na to pitanje jesu marketinške prevare.
Pojedini  SEO „eksperti” i affiliate marketari godinama uspevaju da nadmudruju svoje klijente tako što usmeravaju lažan saobraćaj ka njihovom sajtu i time stvaraju netačnu sliku u Guglovoj analitici.

Postoji više vrsta lažnih podataka koje mogu da se nađu u Guglovoj analitici.

1. Lažni događaji

  • Može se uočiti u odeljku naslovljenom Event Category. Rešava se filtriranjem podataka.

2. Netačan prikaz ključnih reči

  • Može se uočiti ukoliko dolazni saobraćaj segmentirate prema ključnim rečima. Rešava se filtriranjem podataka.

3. Lažne odredišne stranice

  • Možete ih primetiti u odeljku naslovljenom Langing Pages. Rešava se filtriranjem podataka.

4. Lažni referali

  • Možete ih naći navedene kao izvore saobraćaja usmerenog ka vašem sajtu. Uklanjaju se tako što u panelu admina, u odeljku Tracking Info/Referral Exclusion List dodate URL lažnog referala.

*Google Help stranica sa detaljnim uputstvom: https://support.google.com/analytics/answer/2795830

5. Netačan prikaz jezika koji koriste posetioci u svojim pretraživačima

netačan prikaz jezika u Guglovoj analitici

  • Nalazi se u odeljku koji prikazuje jezike na koje je podešen pretraživač vaših posetilaca. Za uklanjanje ovih podataka je potrebno naprednije poznavanje Guglove analitike i regularnih izraza.

*Link sa detaljima kako postaviti filter:

https://www.en.advertisercommunity.com/t5/Google-Analytics-Filters/How-can-i-filter-Language-spam/td-p/885568#

 6Lažan organski saobraćaj

  • Lažnu statistiku vezanu za organski saobraćaj možete pronaći u odeljku Default Channel Grouping (obratite pažnju na hostname za Organic Search). Rešava se filtriranjem podataka.

Linkovi sa uputstvima za filtriranje lažnog saobraćaja i kreiranje više prikaza u Guglovoj analitici:


https://www.lunametrics.com/blog/2015/12/10/basic-google-analytics-filters/

https://support.google.com/analytics/answer/1034823

https://support.google.com/analytics/answer/1009714

Način na koji ćete doći do tačnijeg prikaza statistike poseta na vašem sajtu zavisiće uvek od toga koji vid netačnih podataka se u tom trenutku nalazi u vašoj analitici, ali filtriranje i kreiranje više prikaza za određeni sajt u 90% slučajeva predstavljaju rešenje za ovaj problem.

Ono što treba da imate na umu kada posmatrate podatke u Guglovoj analitici jeste da sumirane izveštaje, kao što su Referral Traffic Report, TopEvents Report, Keyword Report, Landing Pages Report itd. uvek treba uzimati sa rezervom i proveriti podatke koji se iza njih nalaze.

Tanasković Aleksandar