Blogovi

Blogovi u brojkama

U digitalnom marketingu, sve više se pažnje posvećuje pisanju i objavljivanju blogova. Takav sadržaj privlači pažnju budućim potencijalnim partnerima, kupcima ili čitaocima, pa je zato potražnja za blogerima sve veća. U optimalnim brojkama 6 do 7 miliona ljudi objavljuje blogove na blog-sajtu, a još 12 miliona ljudi piše i objavljuje blogove na društvenim mrežama.

Ko su pisci blogova?

Među blogerima najzastupljenije su žene, starosti od 18 do 34 godine. Blogeri su pretežno fakultetski obrazovani, ili su studenti ili apsolventi. Oko 52% blogera su roditelji sa maloletnom decom.

Tokom prethodnih godina se stvorilo mnogo blogerskih sajtova, koji su se ubrzo i ugasili.

Prosečan broj blogova po zemlji u svetu:

Aktivni blogovi Broj blogova
Blog datoteka 2014 365 13179
Blog datoteka 2015 454 16151
Blog datoteka 2016 408 14070
*Aktivni blogovi = minimum jedan blog objavljen.

Ako pogledamo brojke, videćemo da se znatan broj blogova u toku godine ugasi. Ipak, neosporna je činjenica da je bitniji kvalitet nego kvantitet. Pisanje blogova ne predstavlja prolaznu internet modu, već nezaobilazni deo sadržaja u svakoj oblasti digitalnog marketinga.

Blogovi se preko različitih društvenih medija objavljuju i dele. U blogosferi, uopšte više nema razmaka između blogova, mikro-blogova i društvenih mreža. Deljenje blogova se sve više vrši preko društvenih mreža. Od ukupnog broja blogova, polovina njih veruje da će više ljudi dobiti vesti i zabavu sa blogova nego preko uobičajenih medija. Sve više se ukazuje poverenje kratkim blog postovima i informacijama iz sfere nauke, informatike, ekonomije, prava, društvenog života…

Postoje četiri vrste različitih blogera:

  1. Oni koji pišu blogove iz ličnog zadovoljstva – hobija,
  2. Blogeri sa pola radnog vremena, ljudi koji utroše po četiri sata dnevno za pisanje bloga,
  3. Kompanijski blogeri – pišu blogove u toku punog osmočasovnog radnog vremena za sajt svoje firme,
  4. Pored blogera koji pišu iz hobija,veliki deo čine i samozaposleni blogeri koji rade pola radnog vremena, ili puno radno vreme prodajući svoje blogove za neke organizacije, sajtove itd.

Najveći procenat blogera živi u Sjevernoj Americi i Evropskoj uniji.

Blogovi

Jelica Kusmuk