Automatizacija u digitalnom marketingu

Uprkos mišljenju mnogih današnjih marketara da se ne razume u digital onaj koji traži onlajn alate za sve, ove alatke se danas masovno koriste širom sveta, što nam govori da za to sigurno postoji dobar razlog. Zakoračimo sada zajedno u svet marketing automatizacije!

Pojam marketing automatizacije

Kada kažemo „marketing automatizacija” padnu nam na pamet roboti koji smišljaju dobar tekst za oglas na Google AdWords ili, recimo, imaginarna pokretna traka na kojoj se sastavljaju e-knjige, ali u stvarnosti to ne izgleda baš tako. Ovaj pojam podrazumeva onlajn alate čija je glavna uloga sprovođenje procesa, obavljanje repetitivnih zadataka, kao i praćenje i analiza numeričkih podataka bitnih za digitalni marketing.

Često se javljaju u formi SaaS alata (Softver as a Sevice), sa plaćanjem mesečne nadoknade za korišćenje, a neki nude i besplatne verzije, sa ograničenim opcijama. Njihova namena može biti različita, u zavisnosti od toga za koji kanal digitalnih komunikacija su predviđeni.

marketing automatizacija

Zašto treba koristiti alate za marketing automatizaciju?

Da bismo vam više približili pojam marketing automatizacije uporedićemo je sa ličnim asistentom ili zaposlenim na nižem hijerarhijskom nivou u marketing sektoru. Ovi alati rade sve ono što biste vi mogli da delegirate tom članu tima. Ovde govorimo o onim zadacima koje vi već dobro znate da sprovodite i od važnosti su za proces, ali ponestaje vam vremena za njihovo izvršenje usled bavljenja radnjama višeg prioriteta.

Šta su zapravo glavne prednosti korišćenja automatizacije?

  • štede vam vreme,
  • olakšavaju izvršenje zadataka,
  • prate performanse i izveštavaju.

marketing automatizacija u digitalnom marketingu

Možda vam se isprva učini da ova pomagala nisu vredna vašeg truda ili novca, ali treba se samo malo upoznati sa određenim interfejsom i usvojiti logiku, i dalje korišćenje će biti bez ikakvog zastoja.

Kada smo već kod interfejsa, može se dogoditi da alati iste namene (na primer: centralizovano objavljivanje na društvenim mrežama) imaju drugačiji izgled i/ili usluge. Na vama je da odaberete pravi alat, ili čak, kombinaciju njih, koji će za vas biti optimalno rešenje.

TailwindIntegracija alata Hootsuite I Tailwind

Šta sve možemo automatizovati?

Postoji dosta alata za automatizaciju, ali kada govorimo o marketingu, najviše ima onih sledeće namene:

  • email marketing,
  • vođenje profila na društvenim mrežama,
  • automatizacija prodajnog procesa/prodajnog levka (bitno za sektor marketinga i sektor prodaje).

Neki marketing automatizaciju vezuju isključivo za procese generisanja lidova i prodaje, a neki su u svojoj definiciji otišli malo šire, pa tu podrazumevaju sve alate koji mogu da se koriste u sektoru marketinga, i tu budu od pomoći.

MediatoolkitMediatoolkit

Neki od najpopularnijih alata koji se koriste u svrhu marketing automatizacije, odnosno kompanija koji takve alate imaju u svojoj ponudi su:

Značajno je spomenuti i dva alata poreklom iz našeg regiona:

  1. Mailplus – email marketing i
  2. Mediatoolkit – elektronski pres kliping.

Koliko god da ste zastupnik „zdravog ljudskog razuma” u digitalnom marketingu, probajte i da deo posla prepustite ovim sjajnim alatima. Bićete zahvalni njihovim kreatorima!

Kristina Vuković