metrike u Guglovoj analitici

5 najbitnijih metrika u Guglovoj Analitici

metrike u Guglovoj analiticiSesija (Session)

U Guglovoj analitici sesija se odnosi na grupu interakcija koja se odvija na veb-stranici unutar prethodno definisanog vremenskog okvira (najčešće 30 minuta).
Broj koji pokazuje koliko sesija ima vaš sajt označava koliko puta je sajt bio posećen u posmatranom vremenskom periodu.
Sesije treba razlikovati od korisnika, kao i od broja pregledanih stranica jer oni predstavljaju posebne metrike.
Jedan korisnik (user) može napraviti više sesija (sessions) (tj. može posetiti sajt više puta) i pritom svaki put pregledati određen broj stranica (page views).
Sesija se završava kada korisnik napusti sajt ili kada se korisnik zadrži na sajtu 30 minuta bez aktivnosti ili u ponoć.

Korisnik sajta – posetilac (User)

Guglova analitika prepoznaje korisnika kao osobu koja je napravila barem jednu sesiju u određenom vremenskom periodu. Korisnici se mogu klasifikovati kao novi korisnici sajta i ponovni korisnici sajta.

Stopa posete samo jedne stranice (Bounce rate)

Stopa posete samo jedne stranice predstavlja procenat sesija u kojima korisnik nakon ulaska na sajt nije nije imao interakciju sa sajtom. Njegova sledeća akcija je bila izlazak sa sajta.
U slučaju da je stopa posete samo jedne stranice ima veliku vrednost, verovatno je da stranica ili veb-sajt u celosti nisu jasni posetiocima, tj. da posetioci ne nalaze željenu informaciju kada dođu na sajt.

Interakcija (Engagement) u Guglovoj analitici

Način na koji posetioci vrše interakciju sa vašim sajtom predstavlja veoma važnu i korisnu informaciju. Jedan od najboljih pokazatelja stope interakcija na sajtu predstavlja vreme koje korisnici provode na sajtu. Naravno, vreme provedeno na sajtu nije uvek dobar pokazatelj stope interakcije. Ukoliko se korisnici na vašem sajtu zadržavaju mnogo dugo, a svrha vašeg sajta jeste da pruži jasnu informaciju ili brzu pomoć, u tom slučaju veoma je verovatno da je sajt ili njegova struktura previše komplikovan za krajnjeg korisnika.
Osim vremena provedenog na sajtu, veoma je značajno pratiti i koje su to najposećenije stranice na sajtu u datom trenutku. Na osnovu toga imaćete predstavu o tome šta najviše odgovara vašoj publici.

Izvori saobraćaja – referali (Traffic sources)

Ako znate na koji način vas publika nalazi na internet, moći ćete da usmerite svoju energiju i vreme u adekvatnom smeru i samim tim povećate broj poseta na vašem sajtu.

Guglova analitika prepoznaje 5 osnovnih izvora saobraćaja:

Organski saobraćaj (Organic) – korisnik je pronašao sajt putem internet pretrage.
Direktan saobraćaj (Direct) – korisnik je direktno ukucao naziv sajta u svoj internet pretraživač (primer: www.digitalnimarketing.in.rs)

Društvene mreže (Social Media) – korisnik je došao na sajt putem linka podeljenog na nekoj društvenoj mreži.
Referal (Referral) – korisnik je kliknuo na vaš baner na partnerskom sajtu i na taj način je dospeo na vaš sajt.
Plaćena pretraga (Paid search) – korisnik je došao na sajt putem Google AdWords oglasa.

Ostale ulaze na sajt Guglova analitika sortira u kategoriju Other i oni se mogu identifikovati jedino primetnom UTM tagova.

Tanasković Aleksandar